085 888 0 886

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635388

IBAN: NL44 INGB 0102 2544 94

Integriteit

Integriteit als Fundament

Bij Vertrouwen in Werk beschouwen we integriteit als het fundament van een gezonde en succesvolle werkomgeving. Onze vertrouwenspersonen zijn vastberaden om bij te dragen aan een bedrijfscultuur waar eerlijkheid, respect en ethisch handelen centraal staan. Naast voorkomen van ongewenst gedrag, richt Vertrouwen in Werk zich op het zichtbaar maken van integriteitsschendingen en (maatschappelijke) misstanden. 

Integriteit of Misstand?

Voorbeelden van niet-integer gedrag zijn machtsmisbruik, milieuschade, fraude, ongewenste nevenwerkzaamheden en diefstal van bedrijfsmiddelen. Soms betreft dit een individu, maar het probleem kan ook meerdere personen treffen. Dan is er een heel team of diverse leidinggevenden bij betrokken. Hierdoor kan de gehele organisatie, klanten, burgers en/of milieu beschadigd raken. Zulke schendingen worden misstanden genoemd. Er is sprake van een maatschappelijke misstand, als het maatschappelijk belang in het geding is.

Klokkenluidersregeling of Meldregeling verplicht?
De wet verplicht organisaties met 50 werknemers of meer, een procedure te hebben voor het melden van een integriteitsschending of misstand. Het begrip ‘werknemer’ is in deze wetgeving een ruim begrip, want ook vrijwilligers en stagiairs vallen hieronder. Meer informatie over de wetgeving rondom integriteit kan gevonden worden op www.huisvoorklokkenluiders.nl

Bevorderen van Integriteit:

Wij geloven dat het bevorderen van integriteit begint met bewustwording en voorlichting. Onze vertrouwenspersonen bieden trainingen en workshops om medewerkers te informeren over ethische normen, bedrijfswaarden en de gevolgen van ongepast gedrag. Door middel van deze voorlichting streven we ernaar een cultuur van integriteit te cultiveren binnen uw organisatie.

Ondersteunen bij Meldingen:

De vertrouwenspersoon is geen intern meldpunt, zoals dat volgens de wet moet worden ingericht. Dit dient de organisatie zelf te regelen. Wel zullen onze vertrouwenspersonen fungeren als eerste opvang, en kunnen de melder begeleiden in de verdere stappen.

Wat bieden wij?

  • Op Maat Aanpak: Wij zetten ons in voor het bevorderen van integriteit als kernwaarde binnen uw organisatie.
  • Professionaliteit: Onze vertrouwenspersonen hanteren een professionele en ethische benadering bij het behandelen van integriteitskwesties.
  • Preventie: Naast het aanpakken van kwesties, werken wij samen met uw organisatie aan preventieve maatregelen om integriteit te waarborgen.
 

Laat Vertrouwen in Werk uw partner zijn in het bevorderen van integriteit en het creëren van een eerlijke werkomgeving. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze op maat diensten en maak samen met ons een standvastige stap naar een integere bedrijfscultuur.