085 888 0 886

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635388

IBAN: NL44 INGB 0102 2544 94

Opvang en klachtenafhandeling

“Ongewenst gedrag? Praat erover, om herhaling te voorkomen.”

Ongewenst gedrag kan grote gevolgen hebben. Gevoelens van vernedering, onmacht en woede kunnen leiden tot stress, vermindering van werkprestatie, ziekmelding en zelfs het nemen van ontslag. Dat willen we voorkomen! 

Snelle en Effectieve Opvang:

Bij Vertrouwen in Werk begrijpen we dat in tijden van conflicten of persoonlijke uitdagingen, een snelle en effectieve opvang van essentieel belang is. Onze vertrouwenspersonen zijn getraind om met compassie en begrip te reageren op de behoeften van medewerkers die zich in een moeilijke situatie bevinden. Wij bieden een luisterend oor, emotionele ondersteuning en praktisch advies. Vaak is één gesprek met de vertrouwenspersoon voldoende, soms zijn een paar gesprekken nodig. De melder is altijd degene die bepaalt welke actie er wordt ondernomen.

Klachtenafhandeling met Zorg:

Onze vertrouwenspersonen nemen klachten serieus en zorgen voor een zorgvuldige afhandeling. De vertrouwenspersoon staat de melder bij, maar bemiddelt niet tussen betrokkenen en doet niet aan waarheidsvinding. Door een transparante en eerlijke aanpak streven we ernaar om conflicten op te lossen, en een positieve werkomgeving te behouden. Indien nodig, bieden we ook begeleiding bij het indienen van formele klachten, onderzoeken de aard van het probleem en werken samen met alle betrokken partijen om tot een passende oplossing te komen. 

Vertrouwelijkheid en Respect:

Wij begrijpen het belang van vertrouwelijkheid en respect in het omgaan met gevoelige kwesties. Onze vertrouwenspersonen waarborgen de privacy van alle betrokkenen en handelen met integriteit om een veilige ruimte te creëren waar medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen te uiten.

Wat bieden wij?

  • Deskundig Team: Onze vertrouwenspersonen zijn deskundig en hebben ruime ervaring in het omgaan met diverse situaties.
  • Empathische Benadering: Wij benaderen elke situatie met begrip en empathie, waarbij we streven naar het herstellen van welzijn en harmonie.
  • Op Maat Ondersteuning: Onze diensten zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.


Laat Vertrouwen in Werk uw partner zijn in het creëren van een ondersteunende en respectvolle werkomgeving. Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over wat wij voor u kunnen betekenen.