085 888 0 886

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635388

IBAN: NL44 INGB 0102 2544 94

Signalering en Advies

“Samen blijven werken aan positief en veilig werkklimaat.”

Bij Vertrouwen in Werk begrijpen we dat het tijdig herkennen van signalen en effectieve advisering richting het management essentieel is voor een gezonde werkomgeving. Onze vertrouwenspersonen spelen een cruciale rol in het creëren van een veilige en ondersteunende werkcultuur.

Signaleren van Knelpunten:

Onze vertrouwenspersonen zijn getraind om subtielere signalen en onuitgesproken zorgen op te merken. Door open communicatie en een empathische benadering bouwen we vertrouwen op, waardoor medewerkers zich comfortabel voelen om hun zorgen te delen. Het signaleren van mogelijke knelpunten in een vroeg stadium stelt ons in staat om snel en effectief in te grijpen.

Advisering richting Management:

Wanneer nodig, fungeren wij als brug tussen medewerkers en het management. Onze vertrouwenspersonen bieden niet alleen een luisterend oor, maar vertalen ook verzamelde informatie naar constructieve adviezen voor het management. Of het nu gaat om het aanpakken van specifieke situaties, het verbeteren van communicatiekanalen, of het implementeren van beleidsmaatregelen, wij staan klaar om positieve verandering te stimuleren.

Vertrouwelijkheid als basis:

Wij hechten enorm veel waarde aan vertrouwelijkheid. Medewerkers moeten zich veilig voelen om hun zorgen te delen, wetende dat hun privacy gewaarborgd blijft. Onze vertrouwenspersonen handelen discreet en zorgen ervoor dat gevoelige informatie alleen wordt gedeeld met toestemming van de betrokken partijen.

Wat bieden wij?

  • Professionaliteit: Onze vertrouwenspersonen hebben een professionele benadering en beschikken over de nodige ervaring.
  • Resultaatgericht: Wij streven naar tastbare resultaten en werken nauw samen met het management om positieve veranderingen te bewerkstelligen.
  • Ondersteuning op Maat: Onze advisering is afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Versterk de band tussen uw medewerkers en het management door het inschakelen van de expertise van Vertrouwen in Werk. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij kunnen bijdragen aan een harmonieuze en productieve werkomgeving.ba