085 888 0 886

Vlinderplein 10, 2805 KH Gouda

KVK: 90635388

IBAN: NL44 INGB 0102 2544 94

Margriet Maris

Margriet Maris

Bij Vertrouwen in Werk ben ik inzetbaar als Vertrouwenspersoon Integriteit. Werknemers kunnen mij benaderen als ze een misstand vermoeden. Voor werkgevers stel ik op maat klokkenluidersregelingen samen en adviseer ik over de (verplichte) bekendmaking binnen de organisatie en het bespreekbaar maken van Integriteit in de breedste zin.

Werknemers moeten veilig een (vermeende) misstand kunnen melden bij hun werkgever. Sinds juli 2016 is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers een interne klokkenluidersregeling verplicht. De regeling voorziet in een meldprocedure en in een functionaris bij wie vertrouwelijk overlegd kan worden over al dan niet melden. De vertrouwenspersoon Integriteit kan zowel intern als extern worden aangesteld.

Gelukkig komen misstanden en integriteitsschendingen niet vaak voor in organisaties, maar als het gebeurt, is het zaak er zorgvuldig mee om te gaan om afbreukrisico en imagoschade te voorkomen.

Behalve als Vertrouwenspersoon Integriteit werk ik vanuit mijn eigen bedrijf als vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bij meerdere organisaties en ben ik MfN register-mediator, gespecialiseerd in mediation in werkrelaties en ongewenst gedrag. Als jurist adviseer ik bij discriminatiezaken.